NYHEDER

Her kan du læse om nyheder både fra avisartikler, fra Karstens Maskinservice og ikke mindst fra de fabrikker som vi sælger fra…

VERDENS STØRSTE SALTSPREDER?

Større får du den ikke

Denne monstersprederen er den største det er mulig å skaffe til vegsalting.

På Vei & Anlegg er det Sigurd Stave som viser fra denne doningen.
Kombisprederen er produsert av svenske Faldköping, og selges i Norge av Sigurd AS. Produktansvarlig Per Inger Haug forteller til Våre Veger at sprederen de viser fram på sin stand på Hellerudsletta er den fjerde som er solgt i Norge.
Sprederen er bygget som en semihenger, og størrelsen kommer av at den har mye større kapasitet til både tørt og vått enn det som er vanlig for saltspredere.
Kjempekapasitet
Totalt kan det fylles på 19 kubikkmeter saltløsning fordelt på fem tanker fremst på hengeren, mens det bakerst er en beholder med plass til 9 kubikkmeter tørrsalt. Ved å øke antallet satløsningstanker til seks eller sju, kan kapasiteten økes ytterligere.
-Dette er saltspredere som er sepesialutviklet for bruk på motorveger. Den store kapasiteten gjør at de dekker store strekninger uten behov for påfylll, forteller Per Ingar Haug.
Arbeidsbredde 13 meter – i 80 km/t!
Utstyrt med spesielle dyser som gir skikkelig trykk på spredningren av saltløsningen, kan denne ekvipasjen gjøre jobben i opptil 80 km/t. Ved lavere hastigheter og til tørrsalt brukes tallerkensprederen.
-Spesielt med denne semiløsningen er at man ved bruk av både front- og sideplog oppnår en arbeidsbredde på hele 13 meter. Dermed kan snø og slaps fjernes på begge kjørefelt i en operasjon på motorveger, forteller Haug.